Doelstelling stichting

Stichting Levenskunst Apeldoorn

De doelstellingen van de ANBI stichting zijn:

a. Empowerment van dak- en thuislozen, mensen met verslavingsproblematiek, mensen met psychiatrische- en/of psycho-sociale problematiek. Het ondersteunen van individuen in het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid, het zoeken, ontdekken en vormgeven van perspectief en zingeving.

b. Het bieden van een veilige ontmoetingsplek waarin men elkaar ontmoet, socialiseert, zichzelf kan zijn en een sociaal netwerk ontwikkelt.

c. Het stimuleren van de dialoog tussen mensen uit bovenstaande groep en de samenleving, bijvoorbeeld: buurtbewoners, familieleden, kennissen, vrienden, nstanties, instellingen, kerken, gevangenissen, studenten, gemeentebestuur.

d. Een bijdrage leveren aan de sociale cohesie (inzicht, begrip, samenwerking) in de samenleving.

Onze werkwijze is gebaseerd op de theatermethodiek die bekend is geworden onder de naam ‘Theatre of the Oppressed’ en ontwikkeld is door Augusto Boal. Deze methodiek wordt wereldwijd ingezet met het doel dat mensen hun eigen kracht ontdekken en leren inzetten (‘empowerment’) en hun stem laten horen in de samenleving.

Lees ook ons beleidsplan met daarin ook alle ANBI informatie.

SLKA_beleidsplan_ANBI_2_compressed plannen 2023 2022 2021

 

2020

 

2019

 

2018_Lk fin_ verslag_ANBI_comp

 

Financieel_Verslag_2017_Stichting_Levenskunst_Apeldoorn_(ANBI-Rapport)_compressed